Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2018

Amberfromgao
10:22
9477 a708 500
Reposted fromrichardth richardth viaheparyna heparyna
Amberfromgao
10:21
0408 8e1d 500
Reposted fromheparyna heparyna
Amberfromgao
10:20
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaheparyna heparyna
Amberfromgao
10:20
2620 d7f3
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaheparyna heparyna
Amberfromgao
10:19
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaheparyna heparyna
10:19
9746 bc79 500
Reposted fromfreakish freakish viaheparyna heparyna
Amberfromgao
10:18
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaheparyna heparyna
Amberfromgao
10:17
8633 4296
Reposted fromEtnigos Etnigos viaheparyna heparyna
10:16
3643 f9fe
Reposted fromdivi divi viaiindependentt iindependentt
Amberfromgao
10:15
7384 2b06
Reposted fromgarazowka garazowka viaiindependentt iindependentt
Amberfromgao
10:15

Nauczyłam się, że cokolwiek by się nie działo, jak źle by się wydawało, że jest, życie idzie do przodu i jutro naprawdę będzie lepiej.

Nauczyłam się, że bardzo wiele możesz powiedzieć o człowieku poprzez sposób, w jaki radzi sobie w trzech sytuacjach: gdy pada deszcz, gdy zgubi mu się bagaż i gdy lampki choinkowe są totalnie poplątane.

Nauczyłam się, że bez względu na to, jaką masz relację ze swoimi rodzicami, będziesz za nimi tęsknić, gdy znikną z Twojego życia.

Nauczyłam się, że zarabiać na życie to nie to samo, co żyć.

Nauczyłam się, że życie czasem daje drugą szansę.

Nauczyłam się, że jeśli podejmuję decyzję z otwartym sercem, to zazwyczaj są one trafne.

Nauczyłam się, że nawet jeśli coś mnie boli, to ten ból nie jest mną.

Nauczyłam się, że każdego dnia powinieneś kogoś dotknąć. Ludziom potrzebny jest ciepły uścisk czy choćby przyjacielskie poklepanie po plecach.

Nauczyłam się, że wciąż jeszcze muszę się wiele nauczyć.

Nauczyłam się, że ludzie zapomną co powiedziałeś, co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną, jak się przy Tobie czuli.

— Maya Angelou
Reposted fromaggape aggape viaiindependentt iindependentt
Amberfromgao
10:14
10:12
0732 780b
Amberfromgao
10:12
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Amberfromgao
10:11
1834 0eab 500
Amberfromgao
10:09

January 30 2018

Amberfromgao
22:03
Myślałam, że powiedzenie : "Pękło mi serce" jest tylko metaforą. Nie. Ono na prawdę pęka. I czujesz fizyczny ból, który rozłazi się po całym ciele. I nie pomogą ani leki, ani narkotyki, alkohol. Ani nawet przeszczep.
Reposted fromkusi kusi vialovekillsslowly lovekillsslowly
Amberfromgao
22:03
Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats
Amberfromgao
22:01
0959 a660
Reposted fromi-need-a-life i-need-a-life vianikotyna nikotyna
Amberfromgao
22:01
Reposted fromantichris antichris vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl