Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2017

Amberfromgao
19:06
Amberfromgao
19:05
Od kiedy pamiętam, obiecuję sobie, że jutro będzie inne od wczoraj, przyszły tydzień odmienny od minionego, od kiedy pamiętam, moje dzisiaj ma być zawsze cezurą pomiędzy starym a nowym życiem, od kiedy pamiętam, codziennie usiłuję coś zmienić i teraz.
— Jerzy Pilch "Tysiąc spokojnych miast"
Amberfromgao
19:04
Amberfromgao
19:01
Switzerland by Ben Roberts
Reposted fromlifeless lifeless viaheparyna heparyna
Amberfromgao
19:00
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheparyna heparyna
Amberfromgao
18:59
8118 780a 500
Reposted from0 0 viaheparyna heparyna
Amberfromgao
18:56
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viaheparyna heparyna
Amberfromgao
18:56
18:56
0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaheparyna heparyna
Amberfromgao
18:55
I tyle z cieszenia się jesienią. Październik za nami, listopad szybko mija i zaraz będzie grudzień. A potem Nowy Rok. Ale tak naprawdę taki sam.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaheparyna heparyna

November 08 2017

Amberfromgao
19:26
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viaseeyousoon seeyousoon
Amberfromgao
19:24
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viadobby dobby
Amberfromgao
19:19
Patrzy Pani w niebo jakby za czymś bardzo tęskniła.
Uśmiecha się Pani a oczy są smutne.
Amberfromgao
19:18
W domu liczy się atmosfera, którą podsyca ogień w kominku, zapach ogrodu, pies merdający ogonem i przedmioty, które są jak dziennik naszego życia.
— Moje Mieszkanie
19:08
Everything is temporary.
— 3 words that completely changed my life once I fully accepted them -lunacrystals (via perfect)
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viarudosci rudosci
Amberfromgao
19:04

Take me someplace where we can be silent together.

— Elizabeth Gilbert
Reposted fromumorusana umorusana viacytaty cytaty
Amberfromgao
19:04

Home isn’t where you’re from, it’s where you find light when all grows dark.

— Pierce Brown
Reposted fromumorusana umorusana viacytaty cytaty
19:03
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
Amberfromgao
19:01
8465 dd36
Reposted fromnyaako nyaako viaRudeGirl RudeGirl
Amberfromgao
19:01
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl