Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2018

Amberfromgao
22:03
Myślałam, że powiedzenie : "Pękło mi serce" jest tylko metaforą. Nie. Ono na prawdę pęka. I czujesz fizyczny ból, który rozłazi się po całym ciele. I nie pomogą ani leki, ani narkotyki, alkohol. Ani nawet przeszczep.
Reposted fromkusi kusi vialovekillsslowly lovekillsslowly
Amberfromgao
22:03
Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats
Amberfromgao
22:01
0959 a660
Reposted fromi-need-a-life i-need-a-life vianikotyna nikotyna
Amberfromgao
22:01
Reposted fromantichris antichris vianikotyna nikotyna
Amberfromgao
21:59
Amberfromgao
21:59
4590 f007
Amberfromgao
21:55
Chyba nigdy nie nauczę się, żeby porażek nie traktować zbyt ambicjonalnie. Nie wiem tylko czy na tak poważnie zmiany w moim przysposobieniu jest już za późno, czy jeszcze zbyt wcześnie.
— z pamiętnika
Reposted fromparafina parafina viaxannabelle xannabelle
Amberfromgao
21:50
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viaaynis aynis
Amberfromgao
21:47
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Amberfromgao
21:47
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Amberfromgao
21:46
 Jak bardzo jesteśmy samotni, gdy zamkniemy przeglądarki, wyłączymy laptopy, odłożymy smartfony i staniemy twarzą w twarz z realnym życiem?
Amberfromgao
21:42
To zadziwiające jak jedna piosenka może otworzyć dawno zabliźnione rany.
— Dan
Reposted fromheparyna heparyna

January 22 2018

13:00
4533 5b30
Reposted fromrawriot rawriot viakurwajegomac kurwajegomac
Amberfromgao
12:59
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf
Amberfromgao
12:55
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viafantazja fantazja
Amberfromgao
12:54
9414 b862
Reposted frommagicdust magicdust viakotfica kotfica
Amberfromgao
12:35
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Amberfromgao
12:31
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viala-lu la-lu
Amberfromgao
12:30
Amberfromgao
12:30
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl