Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

Amberfromgao
20:42
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacytaty cytaty
20:41
9660 6b62
Reposted fromsunlight sunlight viazelkowypotwor zelkowypotwor
Amberfromgao
20:41
Amberfromgao
20:39
Amberfromgao
20:37
Nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieznajoma nieznajoma
Amberfromgao
20:36
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaimbryk imbryk

June 07 2015

12:00

May 31 2015

12:00

May 26 2015

Amberfromgao
21:16
6917 166f 500
Reposted fromnyaako nyaako viaweruskowa weruskowa
19:41
8339 1bf7 500
Reposted fromPoooly Poooly viaimmuff immuff
Amberfromgao
19:41
Reposted frommeem meem viaimmuff immuff
Amberfromgao
19:40
7495 2371
Reposted fromLove-Life Love-Life viamigotka migotka
Amberfromgao
19:38
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
Reposted frompassionative passionative vialosiek losiek
19:34
Go out for a walk. It doesn’t have to be a romantic walk in the park… It doesn’t have to be a walk during which you’ll have multiple life epiphanies and discover meanings no other brain ever managed to encounter. Do not be afraid of spending quality time by yourself… That doesn’t make you antisocial or cause you to reject the rest of the world. But you need to breathe. And you need to be.
— Albert Camus
Reposted frombackground background viafelicka felicka
19:32
Amberfromgao
19:32
1206 97e8
Reposted fromrisky risky vianieznajoma nieznajoma
19:30
9689 8630 500
Reposted fromarmadillo armadillo viamorella morella
Amberfromgao
19:30
“Jeśli są rzeczy, których nie chcesz robić, to po prostu ich nie rób. Nie przekonuj się i nie zmuszaj, nie żyj dla innych, żyj dla siebie.”
— J. Piekara
Reposted frombeatkazz beatkazz viacytaty cytaty
Amberfromgao
19:29
1640 a2ed

Proszę zabierz mnie do świata,  w którym to życie poskładam.
Amberfromgao
19:25
5675 2703 500
Reposted fromcoldcherry coldcherry viapl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl