Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

Amberfromgao
21:05
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viaaynis aynis
Amberfromgao
21:04
6412 ed4e 500
Reposted fromdjLangley djLangley viarudosci rudosci
Amberfromgao
21:04
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viarudosci rudosci
Amberfromgao
21:04
9677 b476 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viarudosci rudosci
Amberfromgao
21:03
Amberfromgao
20:35
(...) Powiem wprost: nie lubię siebie. Jest kilka rzeczy, które w sobie cenię, ale to nie jest wystarczające, żebym zaakceptował całość.
— Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaswidron swidron
Amberfromgao
20:35

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo viaswidron swidron
Amberfromgao
19:37
To zawsze sekunda lub nawet mniej, kiedy uswiadamiasz sobie z lekką paniką: nie mam nic, nic nic nic. Chcesz Kogoś, nie kogoś tylko takiego z dużej litery, a wokół jest tyle ludzi, i żaden z nich nawet w połowie nic nie rozumie. Nic nic nic. Stoisz w deszczu (wtedy zawsze trzeba stać w deszczu dla podkreślenia powagi sytuacji, a jak nie pada, to chociaż pod prysznicem) i nagle wiesz, ze znow trzeba zaczynać od nowa. Ze to wszystko w co wierzyłaś (albo sobie wmowilas, bo jesteś z lekka naiwna, bądź tez nawet bardzo), ze to tak naprawdę nie istnieje, ze istniejesz tylko ty z mokrymi włosami i upiornie chcesz mieć dokąd iść, i upiornie nie masz. W skrócie: rozczarowanie z powodu powrotu do jednej z tych bezzłudzeniowych rzeczywistości. W jeszcze większym skrócie: pobudka.
Reposted frommajj majj viarudosci rudosci
Amberfromgao
19:36
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaaynis aynis
Amberfromgao
19:35
4485 2157
Reposted fromsnowlake snowlake viarudosci rudosci
Amberfromgao
19:34
7444 b16e
tattoo vol.181
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viarudosci rudosci
Amberfromgao
19:30
4205 f76a 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viacoffee coffee
Amberfromgao
19:28
2444 3936
Reposted fromtfu tfu viaganzrockbar ganzrockbar
Amberfromgao
19:28
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viaganzrockbar ganzrockbar
Amberfromgao
19:22
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty
19:21
19:21
6268 4eed

Everybody needs winking Neil Patrick Harris on their blog. 

Reposted fromlynusrynu lynusrynu viaaynis aynis
Amberfromgao
19:20
19:20
5226 7355 500
Reposted frompiecesofbird piecesofbird viaaynis aynis

July 23 2017

Amberfromgao
18:06

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl