Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2017

Amberfromgao
19:17
Reposted fromhardbitch hardbitch viacytaty cytaty
19:13
7876 60c2 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viavstane vstane
Amberfromgao
19:13
0291 d033
Reposted fromnyaako nyaako viavstane vstane
Amberfromgao
19:09
Ludzie z tatuażami reprezentują pewien specyficzny rodzaj piękna. Świadome piękno nieodwracalności.
— derida
Reposted fromderida derida viapoezja poezja
19:07
Amberfromgao
19:07
5401 ebbc 500
Amberfromgao
19:06
Słowa mi się zmęczyły.
— Wojciech Kuczok
Reposted frompesy pesy viadreamadream dreamadream
Amberfromgao
19:06
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viadreamadream dreamadream
Amberfromgao
19:04
4373 13ff 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaganzrockbar ganzrockbar
Amberfromgao
19:04
3003 8395 500
Reposted fromaknatazs aknatazs viaRudeGirl RudeGirl
Amberfromgao
18:59

Making people laugh is kind of the best feeling you can give them.

You can have sex with them or make them laugh. But often people stop speaking to people they’ve had sex with, but people never stop speaking to people who’ve made them laugh.

It’s an important thing in all our lives. More important than we realize.

— Chris Rock
Reposted fromumorusana umorusana viayourheartbeat yourheartbeat
Amberfromgao
18:59
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu. Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viayourheartbeat yourheartbeat

September 01 2017

Amberfromgao
17:24
1513 0bec
Reposted fromIriss Iriss viarudosci rudosci
Amberfromgao
17:21
7483 0af2
Reposted fromsoSad soSad viaaynis aynis

August 30 2017

Amberfromgao
09:31
9982 3718
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaRudeGirl RudeGirl
09:29
8443 ea17
Amberfromgao
09:01
Zakładając, że wasi rodzice mają teraz około 60 lat i czeka ich jeszcze 30 lat życia, nie mamy dla was dobrej informacji. Jeśli wyprowadziliście się z domu zaraz po maturze, mieszkacie z dala od rodzinnego miasta i odwiedzacie ich 5 razy do roku na weekend, to zostało wam jeszcze 300 wspólnych dni. To mniej dni, niż spędziliście z nimi każdego roku, kiedy mieszkaliście w domu – i to rozłożone na 30 lat.
— ''Masz około 30 lat i myślisz, że najlepsze za tobą? Sprawdź, ile razy jeszcze zrobisz to, co lubisz'', fpiec.pl, 28.08.17
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
Amberfromgao
08:59
Najsmutniejsze było to, że mogłeś poznać osobę, która zmieniła na zawsze twoje życie, a mimo to z nią nie być. Ci, którzy uczyli cię miłości, nie zawsze z tobą zostawali.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaynis aynis
Amberfromgao
08:56
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaswidron swidron
08:35
9612 f176
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl